หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ
รายงานอุตุนิยมวิทยา
รายงาน ปี 2544-2549
รายงาน ปี 2550-2556 
รายงาน ปี 2558-ปัจจุบัน
   
ลำดับชื่อสถานีตรวจวัดอากาศละติจูดลองติจูดความสูง(เมตร)
1 ศูนย์สารสนเทศ 18° 47’ 39.08” 98° 56’ 43.37” 387
2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 18° 37’ 15.46” 98° 31’ 29.25” 1220
3 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 18° 42’ 14.94” 98° 33’ 14.44” 980
4 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า 19° 22’ 38.44” 100° 26’ 45.33” 640
5 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย 18° 20’ 24.17” 98° 4’ 52.41” 1005
6 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง 18° 17’ 38.75” 98° 10’ 29.49” 865
7 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง 19° 7’ 38.91” 99° 26’ 35.50” 780
8 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย 18° 22’ 4.84” 98° 32’ 7.59” 1134
9 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ 19° 0’ 43.68” 98° 42’ 35.57” 840
10 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 19° 54’ 27.37” 99° 2’ 45.92” 1410
11 สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด 19° 6’ 0.40” 98° 46’ 34.42” 680
12 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา 18° 49’ 58.68” 98° 46’ 42.95” 760
13 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 18° 46’ 57.10” 98° 9’ 44.85” 1345
14 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 17° 43’ 40.48” 98° 56’ 45.23” 480
15 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 18° 55’ 50.42” 98° 49’ 36.01” 1185
16 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม 20° 4’ 38.28” 99° 28’ 21.81” 470
17 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง 20° 0’ 32.54” 100° 25’ 58.88” 380
18 ไร่ถกลศรีฟาร์ม 18° 53’ 19.68” 98° 53’ 19.68” 400
19 สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ 18° 32’ 31.40” 98° 31’ 16.17” 1280
20 สถานีเกษตรหลวงปางดะ 18° 51’ 15.13” 98° 45’ 55.54” 900
21 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 19° 10’ 10.06” 98° 46’ 51.33” 1300
22 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ 18° 15’ 1.77” 98° 11’ 39.39” 1180
23 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 18° 53’ 3.73” 98° 50’ 59.61” 990
24 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 18° 47’ 25.97” 98° 32’ 28.78” 1200
25 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ 20° 20’ 46.84” 100° 2’ 7.75” 400
26 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 19° 43’ 31.20” 98° 57’ 23.45” 780
27 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน 19° 3’ 45.17” 99° 28’ 2.39” 995
28 2E 20-01-2012 0° 0’ 0.00” 0° 0’ 0.00” 0
29 สถานีตัวอย่าง 18° 47’ 39.08” 98° 56’ 43.37” 387
30 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาแพร่ 19° 59’ 56.40” 99° 59’ 56.40” 400
31 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19° 59’ 56.40” 99° 59’ 56.40” 400
32 งานวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 18° 47’ 39.08” 98° 56’ 43.37” 387
33 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย 19° 39’ 49.67” 98° 47’ 49.40” 1010
34 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 18° 51’ 56.93” 99° 19’ 33.28” 755
35 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 18° 47’ 23.95” 98° 48’ 46.99” 620
36 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก 19° 31’ 49.39” 99° 3’ 43.81” 520
37 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง 17° 43’ 40.48” 17° 43’ 40.48” 387
ศูนย์สารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง
Created: September 2007 | Last update: 5 November 2012